Na čo si dajte pozor pri zamestnávaní mileniálov?

Compensation and benefits

Pracujú u vás mileniáli, mladí kolegovia vo veku 25 až 36 rokov, ktorí patria do tzv. generácie Y? Prečítajte si, ako hodnotia súčasné pracoviská a čo im u zamestnávateľov najviac chýba. Chcete im nastaviť zaujímavý odmeňovací systém? Ktoré benefity sú pri tejto skupine zamestnancov najpreferovanejšie? Odpovede na tieto otázky sme zisťovali cez nástroj Data Research od medzinárodného platového prieskumu Paylab.com, ktorý prevádzkuje spoločnosť Profesia.

1, Férovosť v odmeňovaní sa oplatí

V prieskume Paylab Data Research sme sa mileniálov pýtali, čo im u súčasných zamestnávateľov najviac chýba. Najčastejšie spomínaným nedostatkom bolo práve férové odmeňovanie zamestnancov. Na spravodlivý systém platov je mladá generácia zamestnancov obzvlášť citlivá a nie sú to len mladé ženy, ktoré sú často ohodnotené nižším platom, než ich mužskí kolegovia.” Mileniáli chcú mať jasno „v pravidlách hry“ a majú tiež menšie zábrany rozprávať sa medzi sebou o svojich zárobkoch. U svojich šéfov najviac postrádajú práve férovosť ako charakterovú vlastnosť, ktorá súčasným manažérom a lídrom chýba.

Z viacerých výskumov nám jednoznačne vyplýva, že aj v čase rozkvetu rôznych benefitov je pre ľudí výška platu stále najkľúčovejším kritériom pri posudzovaní pracovnej ponuky. Vidina lepšieho zárobku je tiež najčastejším impulzom na zmenu práce, čo je zároveň aj najpoužívanejšou stratégiou, ako vyšší plat dosiahnuť.

Ak firma odmeňuje transparentne bez diskriminačných praktík a vie to aj adekvátne interne odkomunikovať, zamestnanci nadobúdajú pocit, že sa s nimi spolupracuje férovo. 

2, Platy v inzerátoch lákajú zvedavcov

Od mája 2018 začali firmy zverejňovať ponúkanú mzdu v pracovnej inzercii, a pomocou Paylab Data Research sme zisťovali, ako túto zmenu vnímajú mileniáli. Zverejnené platy v inzerátoch motivujú až 56 percent mladých ľudí k tomu, aby ešte intenzívnejšie sledovali ponuky práce. Naviac, až tretina mileniálov sa priznala, že si aktívne prezerá platy v inzerátoch, ktoré ich zamestnávateľ ponúka novým zamestnancom.

Podľa výsledkov prieskumu sa zdá, akoby firmy podceňovali komunikáciu o odmeňovaní. Iba päť percent zamestnancov zaregistrovalo, že by ich nadriadení od mája 2018 intenzívnejšie komunikovali systém odmeňovania.

Väčšina opýtaných má pocit, že novoprijatí kolegovia majú často porovnateľné, ak nie lepšie podmienky ako zamestnanci, ktorí pre zamestnávateľa pracujú už niekoľko rokov.

Vedenie firiem by malo pravidelne sledovať, ako sa trhu hýbu platy na jednotlivých pracovných pozíciách a tiež poriadne zvážiť, aký plat v inzercii zverejniť. Vhodným zdrojom informácií o platoch je napríklad Paylab, ktorý inováciou v spracovaní dát priniesol kvalitnejšie platové reporty pre firmy.

3, Perspektíva osobného a kariérneho rastu znásobuje lojalitu

Z radov zamestnancov sú lojálnejší tí, ktorí v kariére pracovne postúpili. Zamestnancov sa preto oplatí presvedčiť o tom, že pracovať u vás je perspektívne. Práve málo možností na osobný a kariérny rast je podľa Paylab Data Research druhou kritickou oblasťou, ktorá súčasným mileniálom na pracovisku chýba.

V skupine ľudí, ktorí aktuálne pracujú na manažérskych pozíciách, je podstatne väčší podiel tých, ktorí sú u jedného zamestnávateľa dlhšie ako 5 rokov. Do veľkej miery to súvisí s tým, že sa na svoju kariérnu úroveň museli v rámci spoločnosti postupne prepracovať. Práca na manažérskych pozíciách navyše často poskytuje zamestnancom širšiu perspektívu a realizáciu v dlhšom horizonte a taktiež zaujímavý mix finančných a nefinančných benefitov, čo má veľký vplyv na ich spokojnosť vo firme.

Ak má vaša firma obmedzené možnosti na kariérny rast, poskytnite mileniálom aspoň perspektívu práce na iných zaujímavých projektoch a výzvach. Každá nová príležitosť obohacuje, vyťahuje z komfortnej zóny a pomáha naučit sa niečo nové.

Hovorí sa, že mileniáli nemenia prácu, ale pracovné výzvy. Je preto nesmierne dôležité zdôrazňovať zmysluplnosť projektov a starať sa o nové impulzy v ich pracovnom kolobehu. Zamestnanci by mali mať pocit, že v dohľadnom horizonte majú možnosť v rámci firmy pracovať aj na iných projektoch či výzvach. Je to najmä preto, že mileniáli vnímajú svoju kariéru oveľa dynamickejšie a menia prácu častejšie ako staršie ročníky.

 

4, Kráľovnou všetkých benefitov je flexibilita

Pre súčasnú generáciu mileniálov je jednoznačne najžiadanejšia flexibilita. Kvôli nej však zamestnanci nemusia siahať po „freelancingu“. Z Paylab prieskumov vyplýva, že interný pracovný pomer je stále považovaný za najvýhodnejšiu formu zamestnaneckého vzťahu. Zamestnanci však veľmi oceňujú, ak majú  aj v internom pracovnom pomere možnosť spolurozhodovať o tom, ako si naplánovať prácu tak, aby popri nej stíhali aj súkromné aktivity. Vnímajú to aj ako prejav akéhosi partnerstva vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec, v ktorom funguje vzájomná dôvera a schopnosť spoločne plánovať, aby boli obe strany spokojné.

Z prieskumu Paylab Data Research vyplynulo, že pre mileniálov je jednoznačne najzaujímavejším benefitom flexibilný alebo pohyblivý pracovný čas. Preferuje ho až polovica respondentov na Slovensku. Druhým najpopulárnejším benefitom je dovolenka navyše, ktorú oceňuje 47 percent mileniálov. Ide zväčša o jeden až päť dní plateného voľna nad rámec zákonnej dovolenky.

Tretím benefitom, ktorý mileniálov najviac zaujíma, je možnosť práce z domu, ktorú si v inzerátoch všíma až 44 percent respondentov. K flexibilite patrí aj kratší pracovný čas (práca na skrátený úväzok), ktorý je atraktívny pre 23 percent respondentov z radov zamestnancov vo veku 26 až 35 rokov.

5, Zamestnanci očakávajú podporu v oblasti vzdelávania  

Potreba a chuť vzdelávať sa je najviac žiadanou aktivitou, keď sme sa zamestnancov pýtali, na čo by im mal zamestnávateľ finančne prispievať. Ľudia očakávajú, že ich firma v tomto smere podporí, keďže to do veľkej miery súvisí s profesionálnym vykonávaním ich pracovných úloh.

Najpreferovanejšie je jednoznačne jazykové vzdelávanie, ktoré by uvítalo až 46 percent mileniálov. Druhým je vzdelávanie v odbore (33 percent), kde spadá napríklad účasť na rôznych odborných eventoch, ktoré sa týkajú výkonu práce. Vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja (soft skills) by privítalo 21 percent respondentov.

Paylab Data Research je nový nástroj spoločnosti Profesia, ktorý pre klientov realizuje cielené prieskumy. Dokáže rýchlo zistiť postoje a preferencie vyšpecifikovaných cieľových skupín, čím je možné testovať rôzne obchodné koncepty a získať cenné data z trhu. Ak máte záujem o zhotovenie prieskumu cez nástroj Data research a získať štrukturované a prehľadné informácie pre vaše potreby, kontaktujte nás na [email protected].

Communication and Market Research Specialist with focus on Compensation & Benefits